CEJA – Generalversammlung 2007

E puer Andréck vun der CEJA-Generalversammlung 2007, wou de Laurent Frantz am Numm vun de Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer, déi nei Statuten vun der A.I.S.B.l. CEJA ënnerschriwwen huet. Dës Fotoen sinn äis frëndlecherweis vum CEJA-Sekretariat zur Verfügung gestallt ginn. 

CEJA, Fotoen

Comments are closed.