Kategorie-Archiv: LLJ – Service Coopération

Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren – Service Coopération a.s.b.l.

Message vun Encouragement vum LLJ-Nationalaumônier an ONG-President

Léif Frënn,

Et ass eng komesch Zäit ! Mir all si gewinnt, äis reegelméisseg ze gesinn, verschidden Aktivitéiten ze organiséieren an einfach do ze sinn. Dat, wat mir awer elo erliewen ass ongewinnt, net normal an et kann engem Angscht maachen.

Ech weess net wéi et iech geet, mee am Ufank hunn ech mir gesot, majo, dann hunn ech elo Zäit fir ze raumen, ze liesen, ze raschten … mee ech mierken awer och, datt mir d’Gemeinschaft feelt ! Mee mir fannen aner Weeër, wéi mir äis begéine kënnen : Telefon, Mail, etc.

Et heescht tatsächlech vun dëser Zäit ze profitéieren, fir zur Rou ze kommen, opzeraumen, am Haus ewéi och am Liewen. Et heescht awer och – grad elo – eng Stäip ze sinn, fir aner Mënschen! Mir däerfen net a Panik verfalen, mee kommt mir kucken, wéi deen een, deen aneren ënnerstëtzen an hëllefe kann.

Op all Fall sinn ech weider fir iech do an eben iwwert Telefon (691 921 054), Mail (rricher@pt.lu), etc. erreechbar! A vläicht sinn ech och deemnächst op Facebook…

All Guddes a bis hoffentlech geschwënn bei engem grousse Fest,

Romain Richer

LLJ, LLJ – Service Coopération | Comments Off on Message vun Encouragement vum LLJ-Nationalaumônier an ONG-President

ONG.News 2020

(LU) D’Editioun 23/2020 vum “ONG.News” ass disponibel a kann hei erofgeluede ginn.

Wéi gewinnt, gi mir och an dëser Editioun virun allem op d’Kooperatiounsaarbecht an, déi eis ONG zesumme mat hire lokale Partner am ländleche Raum am Burkina Faso leescht / geleescht huet (Säite 18 – 27).

Zousätzlech werfe mir e Bléck op de 60. Anniversaire vun der ONG an déi verschidde Manifestatiounen, déi äis d’Geleeënheet gebueden hunn, fir op dat 60-järegt Engagement an Afrika vun der LLJ opmierksam ze maachen: um Bauerenhaff an der Stad, um 45. Landjugenddag vun der Landjugend Maacher, op der Foire Agricole vun Ettelbréck, um Dag vun der Kooperatioun vun der Landjugend Cliärref, op der Soirée conviviale,… (Säiten 3 – 17).

D’Säiten 28 – 31 si fir d‘Scheckiwwerreechungen an d‘Aktioune reservéiert, déi vu verschiddenen Associatiounen an eiser ONG am Interessi vun der gudder Saach organiséiert gi sinn.

Zum Schluss presentéiere mir Iech d’Finanzen, fir datt Dir Iech e Bild dovu maache kënnt, wou d‘Suen higefloss sinn, fir dat ze realiséieren, wat um Programm vun 2019 – 2020 stoung/steet (Säit 32).
Weider liesen

LLJ – Service Coopération | Comments Off on ONG.News 2020

Visite de restitution

Galerie mat 9 Fotoen.

Au début de cette semaine (03.03 – 04.03.2020), M. Jo Ballade, spécialiste en traction asine et machinisme agricole, et M. André GIMENEZ représentant de PROMMATA International, ont été invités par notre conseil d’administration afin de partager les résultats de leurs … Weider liesen

LLJ – Service Coopération | Méi Gallerien | Comments Off on Visite de restitution

Nouvelles de l’action au développement de notre ONG-D

Nouveau projet : Mise en place d’un lycée d’enseignement général dans le complexe scolaire « Zood Nooma » de Zambélé, commune de Gomponsom, Burkina Faso

Ce début d’année 2020 marque une nouvelle étape dans nos projets, en particulier au niveau du complexe scolaire de Zambélé. Après le renforcement de l’école primaire et la mise en place des cycles préscolaire (maternelle) et post-primaire (collège, de la 6ème à la 3ème) durant la période 2015-2019, c’est maintenant un nouveau projet d’ouverture du lycée (de la 2ème à la terminale) qui a démarré en décembre 2019.

A l’origine, le projet du complexe scolaire public de Zambélé avait été initié dans le but de promouvoir l’éducation de base en milieu rural. Aujourd’hui il permet non seulement de scolariser les enfants et jeunes de Zambélé et des villages environnants, mais aussi d’accueillir des élèves en provenance des 16 autres écoles primaires de la commune de Gomponsom. Les enfants/adolescents ont désormais la possibilité de suivre un cursus scolaire complet, sans interruption et à proximité de leur famille. Ce qui favorise la scolarisation des filles et incite les familles à scolariser les enfants dès leur plus jeune âge.

Le site accueille les premières classes préscolaires et la plus grande infrastructure post-primaire de la commune de Gomponsom. Il comprend au total 25 salles de classes (dont 6 construites par l’Etat burkinabè), une cuisine et un réfectoire, des sanitaires séparés pour filles et garçons, une administration, des logements pour les enseignants, et une petite bibliothèque. Les bâtiments disposent des meubles, équipements et matériels pédagogiques indispensables, ainsi que de panneaux solaires pour assurer l’éclairage des locaux et l’alimentation électrique du matériel bureautique. Deux forages d’eau avec des pompes solaires et des bornes fontaines permettent la distribution d’eau potable pour les élèves et les habitants du village de Zambélé.

Depuis l’ouverture de la première classe de 6ème du collège en 2016-2017, de nouvelles classes et de nouveaux niveaux ont été graduellement ajoutés pour accompagner la progression des élèves. Actuellement l’offre scolaire s’étend jusqu’à la 3ème du collège, et suivant le même rythme, la première classe de 2ème du lycée est attendue pour la rentrée 2020-2021. Le nombre des personnels enseignants et administratifs (nommés et rémunérés par l’Etat burkinabè) a également progressé au fur et à mesure du développement du site. Actuellement, plus de 25 professeurs-instituteurs-éducateurs-employés (dont 50% de femmes) assurent l’encadrement des 650 élèves du complexe scolaire.

La mise en place du lycée ne nécessite pas la construction de nouvelles salles de classe mais seulement quelques aménagements complémentaires. En effet les 16 classes de post-primaire déjà existantes et équipées seront simplement réparties entre les deux niveaux du secondaire à raison de 10 pour le collège et de 6 pour le lycée. En tenant compte du nombre maximum d’effectifs à ne pas dépasser par classe (70 au collège et 60 au lycée), ces 16 classes pourront accueillir au total plus de 1 000 élèves d’ici 2023-2024. Les élèves du lycée pourront suivre deux séries : la série C (scientifique) et la série A (littéraire), cette dernière étant proposée pour la première fois dans la commune de Gomponsom.

Le projet vise également à appuyer deux écoles primaires de la commune de Gomponsom, situées à une dizaine de kilomètres de Zambélé, dans les villages de Ouonon et Zougoungou. Les 780 élèves concernés bénéficieront de mobilier scolaire afin d’améliorer leurs conditions de scolarisation et de favoriser leur accès au post-primaire.

L’ouverture du lycée à Zambélé est une étape importante qui s’inscrit dans la continuité des projets précédents, et qui permet à la fois de valoriser l’infrastructure existante, d’accroitre l’offre scolaire publique dans la commune/province, et d’élargir l’éventail des bénéficiaires à une tranche d’âge supérieure. Elle atteste aussi de l’implication des représentants locaux de l’Education nationale dans le projet, et de la bonne collaboration avec notre partenaire local le Conseil villageois de développement de Zambélé.

En parallèle, une étude de faisabilité sera lancée dans les prochains mois pour préparer la création d’un futur établissement d’enseignement technique et professionnel à Zambélé à l’horizon 2021-2022. Ainsi les élèves pourront opter entre l’enseignement général ou une formation qualifiante qui leur permettra de s’insérer sur le marché du travail.

Jacqueline MONVILLE
Chargée de projets

LLJ – Service Coopération | Comments Off on Nouvelles de l’action au développement de notre ONG-D

Wonnerbare Gest vun de Fraen a Mammen vu Schieren

Galerie mat 3 Fotoen.

Am Kader vun hirer dësjäreger Generalversammlung, hunn d’Fraen a Mammen vu Schieren haut (11. Februar 2020) op eng Scheckiwwerreechung an de Festsall vun der Gemeng agelueden. D‘Madame Henriette Mathias, Presidentin, huet do d‘Vertrieder vu sechs verschiddenen Hëllefsorganisatioune begréisst, déi am … Weider liesen

Fotoen, LLJ – Service Coopération | Méi Gallerien | Comments Off on Wonnerbare Gest vun de Fraen a Mammen vu Schieren

Generéise Scheck vun der LLJ Zenter fir d’Kooperatiounsprojeten vun eiser ONG

Am Numm vum Verwaltungsrot soe mir deene Verantwortleche vun der LLJ Zenter, déi op en Neits hir Solidaritéit mat der ländlecher Bevëlkerung am Burkina Faso mat engem generéise Scheck zum Ausdrock bruecht hunn, e ganz grousse MERCI!

Op hirer dësjäreger Generalversammlung, fir déi d’Memberen dee leschte Freideg (07.02.2020) an d‘Bricher Stuff op Brouch geruff gi waren, hunn si dem Romain Richer, President vun der ONG, e Scheck am Wäert vun 2.500 € iwwerreecht.

Dës Sue fléissen integral an d’Kooperatiounsprojeten, déi eis ONG am Burkina Faso mat hire Partner am Interessi vum lokale Bauerestand leescht. E Bravo un de Fränz Kass, President vun der LLJ Zenter a seng Ekipp, fir dëse schéine Gest!!!

_____________________________________________________________

Dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire – qui a eu lieu le vendredi 7 février 2020 à Brouch – les responsables du groupe régional « Zenter » de la Jeunesse rurale et des Jeunes agriculteurs (LLJ) ont exprimé à nouveau leur solidarité avec les populations rurales du Burkina Faso.

En effet, Fränz Kass – dans sa fonction de président de la LLJ Zenter – a remis un chèque d’une valeur de 2.500 € à Romain Richer, président de notre ONG, afin de soutenir les projets de coopération que l’ONG réalise avec ses partenaires locaux pour le bien des producteurs burkinabés.

Un grand MERCI à Fränz et à son équipe !!!

Photo: Mike Meyer

 

LLJ, LLJ – Service Coopération, LLJ Zenter | Comments Off on Generéise Scheck vun der LLJ Zenter fir d’Kooperatiounsprojeten vun eiser ONG

Den Dag vun der Kooperatioun 2019 am ALCOVIT Nr. 486 – Dez. 2019/Januar 2020

Op der Säit 5 vun der Nr. 486 vum “ALCOVIT” (Dezember 2019/Januar 2020) – der Fachzäitschrëft fir d’Landwirtschaft an d’Membere vun der HORESCA – geet de François Glodt, Secretaire  vun eiser ONG, op de sougenannten “Dag vun der Kooperatioun 2019” an.

An Zesummenaarbecht mam Service Coopération vun der Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren (LLJ) huet dee regionale Landjugendgrupp Cliärref e Sonndeg, de 6. Oktober 2019, op dësen Dag zougonschte vun der Entwécklungszesummenaarbecht vun eiser ONG op Clierf agelueden.

LLJ – Service Coopération, LLJ Cliärref | Comments Off on Den Dag vun der Kooperatioun 2019 am ALCOVIT Nr. 486 – Dez. 2019/Januar 2020

Complexe scolaire Zood Nooma de Zambélé

Ouverture de la crèche

 

La crèche a ouvert récemment ses portes dans le village de Zambélé au Burkina Faso, où nous réalisons entre autres la construction d’un complexe scolaire. Agréée par la direction provinciale de l’action sociale du Passoré (Ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille), elle accueille déjà 25 enfants sous la responsabilité d’une monitrice et de nourrices qualifiées.

Une collaboration a également été mise en place entre la crèche et l’école préscolaire de Zambélé pour prendre en charge les jeunes élèves en-dehors des heures de cours. Cet encadrement des jeunes enfants répond à l’évolution du contexte socio-économique burkinabè et permet aux femmes en particulier d’intégrer le marché du travail ou d’entreprendre des activités génératrices de revenus.

Jacqueline Monville
Chargée de projets

 

LLJ – Service Coopération | Comments Off on Complexe scolaire Zood Nooma de Zambélé