Bénin 2007

ONG-News 2011 (2)Visite vum Projet Ferme-école Willy am Bénin mat engem Grupp vu Memberen vun der LLJ – JB & JW

Den 23. Juli 2007 ass den Dechen Leo Wagener, President vun eiser ONG, mat engem Grupp – deen sech aus Memberen vun der Lëtzebuerger Landjugend – Jongbaueren a Jongwënzer zesumme gesat huet – vum Findel aus, fir 10 Deeg an de Bénin geflunn. Um Programm vun der Visite stung ënner anerem eng “Mission de suivi” vum Kooperatiounsprojet ‘Renforcement des capacités de production de la ferme-école du CBDIBA et appui des activités de formation et d’installation de jeunes agriculteurs’, dee vum Lëtzebuerger Kooperatiounsministär kofinanzéiert gouf.

Impressioune vun der Rees:

Départ um Findel

Fotoe vum Leo Wagener

Fotoe vum Martine Meyers

Fotoe vum Lieve Duchène an Armand Albers

Impressioune vun der “Visite de coopération” vum Jutta Förscht op de Säiten 8 – 11 vum ONG-News Nr. 11.

 

Comments are closed.