Kooperatiounsprojeten

Soutenir et accompagner des projets de développement durable orientés vers les populations rurales de l’Afrique subsaharienne francophone

 

D’Kooperatiounsprojeten vun der ONG orientéieren sech un den Objektiver aus de Statuten, déi am Joer 2004 nei definéiert goufen, an déi déi nohalteg Aarbecht am Intressi vun der ländlecher Bevölkerung am frankophonen Afrika viséieren.

D’Detailer zu deenen aktuelle Kooperatiounsprojeten fannt Dir am rezenten ONG-News.

 

Comments are closed.