Statuten

Statute vun der “Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren a.s.b.l.”

Publizéiert am Memorial C – No 949 vum 23. September 2004: Statuts

Publizéiert am Memorial C – 1888 vum 29. Juni 2016: Modification des statuts du 15 avril 2016

 

 

 

 

Statute vun de Memberorganisatiounen

 

Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren – Service Coopération a.s.b.l.:

Statuts
Modification des statuts 1999, 2004, 2008
Changement de la dénomination (15 mars 2016)

 

Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren – Cliärref a.s.b.l.:

Statuts
Changement de la dénomination

 

Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren – Dikrich a.s.b.l.:

Statuts
Transfert du siège
Changement de la dénomination

 

Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren – Furen a.s.b.l.:

Statuts
Changement de la dénomination

 

Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren – Maacher a.s.b.l.:

Statuts
Changement de la dénomination

 

Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren – Süden a.s.b.l.:

Statuts
Changement de la dénomination

 

Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren – Uewersauer a.s.b.l.:

Statuts
Changement de la dénomination

 

Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren – Zenter a.s.b.l.:

Statuts
Changement de la dénomination

 

Comments are closed.