Père Henri Spoden s.j.

Père SpodenDe Bauerepater Henri Spoden s.j. (l.a.B.) war deen éischten Nationalaumônier vun de Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer: vun 1944 bis 1970

 

Comments are closed.