Dikrich

Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren
Dikrich a.s.b.l.

DikkrichMir bestinn zënter 1975 ënnert dem Numm “Landjugend Dikrich” an hate mam Josy Lies eisen éischte President. Eis Membere kommen zum gréissten Deel aus dem Raum Dikrech-Ettelbréck, mee mir hunn och Memberen aus anere Géigende vum Land.

Theater spille mir am allerléifsten, also net nëmmen dobaussen, mee haaptsächlech op de “Brieder, déi d’Welt bedeiten”. Dobäi kann ee roueg soen, datt d’Leit ëmmer erëm gären all Joers kucke kommen – an et ginn der ëmmer méi.

D’Cavalcaden – a besonnesch déi zu Dikrech – loosse mir äis net bal laanscht d’Nues goen. Mir sinn do mat eisem eegene Won regelméisseg präsent.

Nach ee ganze Batz aner Aktivitéite sti bei äis um Programm. Sou hate mir 2002 een Inlandstour gemaach, wou mir de Chantier vum Gousseldenger Tunnel vun der Nordstrooss kucke waren. Well et do sou ferm gestëbst hat, si mir dono d’Simon’s Brauerei op Wooltz kucke gaangen an hunn do eisen Hals gutt kënne schmieren.

Schonn als traditionell kann een eise Bal bezeechnen, dee mir am November an der Fuussekaul beim Pier ofhalen.

Op nationalem Plang an am Kader vun der Entwécklungshëllef vun der Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren si mir och net ontäteg. Sou hate mir 2001 den Dag vun der Entwécklungshëllef zu Branebuerg organiséiert. Am Nationalcomité si mir och gutt vertrueden. Bei Aktivitéiten op der “Foire Agricole” oder beim “Concours du meilleur juge” si mir gär dobäi. Awer och aner Aktiounen, wei déi vun “Landjugend-Power” fanne bei äis groussen Uklang.

 

Comments are closed.