Projet Ferme-école Willy am Bénin – Visite 2007

Den 23. Juli 2007 ass den Dechen Leo Wagener, President vun eiser ONG, mat engem Grupp – deen sech aus Memberen vun der Lëtzebuerger Landjugend – Jongbaueren a Jongwënzer zesumme gesat huet – vum Findel aus, fir 10 Deeg an de Bénin geflunn. Um Programm vun der Visite stung ënner anerem eng “Mission de suivi” vum Kooperatiounsprojet ‘Renforcement des capacités de production de la ferme-école du CBDIBA et appui des activités de formation et d’installation de jeunes agriculteurs’, dee vum Lëtzebuerger Kooperatiounsministär kofinanzéiert gouf.

Fotoen, LLJ – Service Coopération

Comments are closed.