Generalversammlung 2008: LLJ Maacher

Fotoen vun der Generalversammlung vun der Lëtzebuerger Landjugend – Jongbaueren a Jongwënzer Maacher a.s.b.l., déi e Samschdeg, den 23. Februar 2008 zu Rouspert am Café du Commerce ofgehale ginn ass.

Bei dëser Geleeënheet hunn d’AMIPERAS-Sektioun Rouspert, déi Hierber Musek an d’Landjugend Maacher dem Prësident vun der ONG Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer – Service Coopération a.s.b.l., Leo Wagener, Schecken am Wert vun 1.000,00 €, 1.100,00 €, resp. 2.000,00 € iwwerreecht.

Fotoen, LLJ Maacher

Comments are closed.