Generalversammlung 2010: LLJ Maacher

Impressiounen vun der Generalversammlung vum regionale Grupp Maacher vun der LLJ – JB&JW. déi e Samschdeg, de 27. Februaer 2010 am Café du Commerce zu Rouspert ofgehale gouf.

Fotoen, LLJ Maacher

Comments are closed.