De Grupp Zuucht op Betribsvisite an Holland

Impressiounen vun de Betribsvisiten an Holland, déi de Grupp Zuucht vun de Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer am Februar 2010 fir seng Memberen organisiert huet.

Fotoen, LLJ - Grupp Zuucht

Comments are closed.