ONG – Dépliant

Zënter méi wéi 50 Joer sinn d’Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer an der Kooperatiouns­aarbecht an Afrika aktiv.

De Schwéierpunkt vun hirer Interventioun läit op der Entwécklung vum ländleche Raum. D’Zilgrupp ass déi bäuerlech Bevëlkerung.

Vill weider Informatiounen zu der Kooperatiouns­aarbecht vun der ONG fënnt een am ONG-News an ënner dësem direkte Link.

LLJ – Service Coopération

Comments are closed.