ONG.News 2021

D’PDF-Versioun vum ONG.News 2021 kann hei erofgeluede ginn.

Am Edito geet eise President Romain Richer – niewent eisem Engagement am Burkina Faso – op d’Changementer an, déi um organisatoresche Plang bei der ONG ustinn. Den Haaptdeel vum Bulletin hëlt awer verständlecherweis d’Kooperatiounsaarbecht selwer an, déi d’ONG an Zesummenaarbecht mat hire lokale Partner am Burkina Faso leescht.

Op deene leschte Säiten komme mir op déi vill schéi Gesten vun Ënnerstëtzung zréck, déi fir äis en Encouragement an eisem Schaffen duerstellen. A wéi gewinnt, presentéiere mir Iech, wat dëst Schaffen iwwer d’Joer erduerch op finanziellem Niveau bedeit.

————————————-

L’édition numérique du nouveau bulletin de notre ONG (ONG.News 2021) peut être téléchargée ici.

Dans l’éditorial, le président Romain Richer met l’accent sur notre engagement au Burkina Faso mais attire également l’attention sur les changements en cours au niveau de l’organisation interne de l’ONG. Mais évidemment, la majeure partie du bulletin est réservée aux projets de coopération qui sont réalisés avec nos partenaires locaux.

Sur les dernières pages nous revenons sur les gestes généreux de soutien qui nous encouragent de poursuivre nos efforts pour le bien des populations rurales de l’Afrique pour enfin vous présenter l’ampleur financière de ces efforts.

 

Downloads, LLJ – Service Coopération

Comments are closed.