CTAA – Mission de suivi 2010

Impressiounen vun der Mission de suivi (vum 1. – 10 Mäerz 2010) vum Kooperatiounsprojet “Centre technique de l’amélioration de la traction asine (CTAA)”

– mat der Bedeelegung um Comité de pilotage stratégique

– mat der Aweiung vum CTAA zu Imasgo/Lounga, de 5. Mäerz 2010

– mat der Visite vun der implizéierter Bauerenorganisatioun vu Sabouna

Fotoen, LLJ – Service Coopération

Comments are closed.