Generalversammlung 2010: ONG

Fotoen vun der dësjähreger Generalversammlung vun der ONG Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer – Service Coopération a.s.b.l., déi en Dënschdeg, den 23. Mäerz 2010 am Centre Convict ofgehale gouf.

Fotoen, LLJ – Service Coopération

Comments are closed.