Diskussiounsronn am LTA

Am Kader vum Projet Handlungspisten zur einer nachhaltigen Landwirtschaft in Luxemburg, deen d’Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer zesumme mam Oeko-Zenter Lëtzebuerg virbereeden – an dee vum Däitsche Büro fir Agrar- an Regionalentwickelung (www.agrar-regional-buero.de) geleet gëtt,

 huet de Präsidium vun de LJB&JW e Freideg, de 4. Februar 2011 op eng

Diskussiounsronn

 an de Lycée Technique Agricole op Ettelbréck agelueden.

18 concernéiert Jonker waren um Rendez-vous an hu vun der Geleeënheet profitéiert, fir den Experten hir Zukunfsvisiounen, wat d’Ausriichtung vun de landwirtschaftleche Betriber betrëfft, ze ënnerbreeden: Compte rendu vum Jeff Boonen

Fotoen

Comments are closed.