Generalversammlung 2011: ONG

Impressiounen vun der Generalversammlung 2011 vun der ONG ‘Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer – Service Coopération a.s.b.l.’, déi e Freideg, de 25. Mäerz 2011 am Centre Convict ofgehale gouf.

Fotoen, LLJ – Service Coopération

Comments are closed.