Generalversammlung 2011: LLJ Cliärref

Fotoen vun de Spenden vun der d’LLJ – JB&JW Cliärref, déi d’Vertrieder vun der Télévie-Aktioun a vun der ONG ‘Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer – Service Coopération a.s.b.l.’ am Kader vun der Generalversammlung 2011  entgéint geholl hunn.

Fotoen: Armand Schrantz

Fotoen, LLJ Cliärref

Comments are closed.