Generalversammlungen 2011: LLJ – JB & JW

Impressiounen vun de Generalversammlungen vun der Lëtzebuerger Landjugend a.s.b.l., de Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer a.s.b.l. an der Daachorganisatioun Lëtzebuerger Landjugend – Jongbaueren a Jongwënzer a.s.b.l., déi e Freideg, den 8. Abrëll 2011 am Festsall vum Lycée Technique Agricole ofgehale goufen.

Fotoen, LLJ

Comments are closed.