Réckbléck op den Dag vun der Kooperatioun 2011

Impressioune vum Dag vun der Kooperatioun, deen e Sonndeg, den 23. Oktober 2011 zu Rouspert an zu Steenem vum regionale Landjugendgrupp ‘Maacher’ an Zesummen­aarbecht mat der ONG ‘Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer – Service Coopération a.s.b.l.’ organiséiert gouf.

Fotoen, LLJ – Service Coopération, LLJ Maacher

Comments are closed.