Duerf 10/2011

Vill Informatiounen zu der Verbandsaarbecht an den Aktivitéiten vun der Lëtzebuerger Landjugend – Jongbaueren a Jongwënzer fannt dir op de Säiten 7 – 11 am Lëtzebuerger Duerf. D’Lëtzebuerger Duerf publizéiere mir an Zesummenaarbecht mat der Kathoulescher Männeraktioun, déi fir d’Säiten 2 – 6 zoustänneg ass.

D’Lëtzebuerger Duerf kënnt dir bestellen um Tel: 44743 – 252 oder iwwer E-mail: landju@pt.lu. Joresabonnement: 12,00 €

Downloads

Comments are closed.