Réckbléck op d’Generalversammlungen 2012 vun eise Verbänn

Impressiounen vun den uerdentleche Generalversammlungen 2012 vun den A.s.b.l.en “Lëtzebuerger Landjugend”, “Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer” an der Daachorganisatioun  “Lëtzebuerger Landjugend – Jongbaueren a Jongwënzer”, déi e Freideg, de 4. Mee am Festsall vum Lycée Technique Agricole zu  Ettelbréck ofgehale goufen.

Fotoen, LLJ

Comments are closed.