Andréck vun der Visite de suivi vum Kooperatiounsprojet CTAA vun Imasgo am Burkina Faso

Enn Januar 2015 sinn d’Jacqueline Monville, Chargée de projets, de Romain Richer, President vum CA vun der ONG-D, an de Philippe Mitsch, Member vum CA, an de Burkina Faso geflunn, fir déi sougenannte Visite de suivi am Centre Technique d’Amélioration de la traction Asine (CTAA) zu Imasgo duerchzeféieren, déi am Kooperatiounsprojet virgesinn ass.

De Philippe huet vun der Geleeënheet profitéiert, fir seng Andréck vun der Visite a vum Kooperatiounsprojet am Allgemengen an dësem Film festzehalen:

 

 

LLJ – Service Coopération

Hannerlooss eng Äntwert