ONG.News 2020

(LU) D’Editioun 23/2020 vum “ONG.News” ass disponibel a kann hei erofgeluede ginn.

Wéi gewinnt, gi mir och an dëser Editioun virun allem op d’Kooperatiounsaarbecht an, déi eis ONG zesumme mat hire lokale Partner am ländleche Raum am Burkina Faso leescht / geleescht huet (Säite 18 – 27).

Zousätzlech werfe mir e Bléck op de 60. Anniversaire vun der ONG an déi verschidde Manifestatiounen, déi äis d’Geleeënheet gebueden hunn, fir op dat 60-järegt Engagement an Afrika vun der LLJ opmierksam ze maachen: um Bauerenhaff an der Stad, um 45. Landjugenddag vun der Landjugend Maacher, op der Foire Agricole vun Ettelbréck, um Dag vun der Kooperatioun vun der Landjugend Cliärref, op der Soirée conviviale,… (Säiten 3 – 17).

D’Säiten 28 – 31 si fir d‘Scheckiwwerreechungen an d‘Aktioune reservéiert, déi vu verschiddenen Associatiounen an eiser ONG am Interessi vun der gudder Saach organiséiert gi sinn.

Zum Schluss presentéiere mir Iech d’Finanzen, fir datt Dir Iech e Bild dovu maache kënnt, wou d‘Suen higefloss sinn, fir dat ze realiséieren, wat um Programm vun 2019 – 2020 stoung/steet (Säit 32).

______________________________________________________________

(FR) L’édition 2020 de notre périodique intitulé « ONG.News » est disponible et peut être téléchargé ici.

Comme à l’accoutumée, nous y jetons un regard particulier sur les projets de coopération réalisés en collaboration avec nos partenaires locaux – mais également dans le cadre d’un consortium avec l’ONG Le Soleil dans la Main – en milieu rural au Burkina Faso (pages 18 – 27).

Une partie importante de l’espace de notre périodique (pages 3 – 17) est réservée au 60e anniversaire de notre ONG (2019) et notamment aux différentes manifestations, qui nous ont permis d’attirer l’attention du public sur les nombreuses années de l’action au développement de l’association « Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren »: Bauerenhaff an der Stad, 45. Landjugenddag organisé par la Landjugend Maacher, Journée de la coopération organisée par la Landjugend Cliärref, Soirée conviviale,…

Pour conclure, nous revenons sur le soutien accordé à notre ONG par différentes associations luxembourgeoises (pages 28 – 31) et nous vous présentons nos finances afin de vous informer sur l’argent investi dans les projets de coopération au Burkina Faso (page 32).

 

LLJ – Service Coopération

Comments are closed.