Groussen Engagement op der Foire Agricole 2018

Impressioune vum groussen Engagement vun de Membere vun der „Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren“ um 1. Dag vun der Foire Agricole (29/06/2018) an den Däichwisen zu Ettelbréck: Accueil vun de bal 200 Schoulklassen (iwwer 3.000 Kanner a Jugendlecher, Féierunge vun de Schoulklassen, Aktioun „Fro de Bauer“, Diskussiounsronn, Iess- a Gedrénksstand,…

Wichteg: Wann aus deem engen oder anere Grond eng Foto hei suppriméiert misst ginn, kënnt Dir äis dat per Mail matdeelen: secretariat@jongbaueren.lu.

Fotoen, LLJ

Comments are closed.