LLJ-Memberen am Interview: Marc Schiltz

De Marc Schiltz ass säit dësem Joer Vizepresident vun der LLJ Maacher.

LLJ, LLJ Maacher

Comments are closed.