Réckbléck op d’Generalversammlung vun de Verbänn vun der LLJ – JB & JW

E Freideg, de 24. Abrëll goufen déi dësjäreg uerdentlech Generalversammlunge vun den A.s.b.l.en ‘Lëtzebuerger Landjugend’, ‘Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer’ an der Daachorganisatioun ‘Lëtzebuerger Landjugend – Jongbaueren a Jongwënzer’ am Festsall vum Lycée Technique Agricole zu Ettelbréck ofgehalen. Hei e puer Impressioune vum Owend an déi verschidden Aktivitéitsberichter vun de Jugendorganisatiounen, dem Grupp Zuucht vun de LJB & JW an der Ekologescher Landwirtschaftsberodung, déi d’LJB & JW an Zesummenaarbecht mat dem OekoZenter Pafendall realiséiert.

Aktivitéitsberichter 2014:

Lëtzebuerger Landjugend a.s.b.l.
Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer a.s.b.l.
Grupp Zuucht vun de LJB & JW
Ekologesch Landwirtschaftsberodung vun de LJB & JW an dem OekoZenter Pafendall
Lëtzebuerger Landjugend – Jongbaueren a Jongwënzer a.s.b.l.

 

Downloads, LLJ, LLJ - Grupp Zuucht

Comments are closed.