Realisatioun: Imasgo

Tëschent 2008 – 2013 sinn am “Centre technique de l’amélioration de la traction asine” (CTAA) ronn 1.000 Baueren ausgebilt ginn, fir den Iesel méi effizient bei der Feldaarbecht anzesetzen. Iwwer dëse Wee kënnen deemno d’Liewenskonditiounen vun de lokale Bauerefamilljen nohalteg verbessert ginn.

Vum Juli 2013 – 31. Dezember 2014 steet gréisstendeels d’Verstäerkung vun de Kapazitéiten vum CTAA am Fokus, fir dann am Januar 2015 eng lescht Etapp vum Kooperatiounsprojet unzegoen. Schonn am Dezember 2013 lafen d’Preparatioune mam lokale Partner “Mains Unies” an de franséischen Experten Jo Ballade a Philippe Lhoste un, fir d’Stratégie de sortie vum Projet auszeschaffen.

2008

Impressioune vun den Aarbechten um Terrain – 2008 (1)

Impressioune vun den Aarbechten um Terrain – 2008 (2)

Rapport vum Projekt-Manager Marcel Scheidweiler op de Säiten 12 – 13 am ONG-News Nr. 11

Impressioune vun der Mission de suivi 2008

2009

Rapporte vum Projekt-Manager Marcel Scheidweiler a vum franséische Spezialist Philippe Lhoste op de Säite 5 – 8 am ONG-News Nr. 12

2010

Rapport vum Projekt-Manager Marcel Scheidweiler op de Säiten 3 – 7 am ONG-News Nr. 13

Impressioune vun der Mission de suivi 2010 an der offizieller Aweiung vum Centre

2011

Rapporte vum Projekt-Manager Marcel Scheidweiler a vum franséische Spezialist Philippe Lhoste op de Säiten 3 – 7 am ONG-News Nr. 14

Impressioune vun der Mission de suivi 2011

2012

Rapport vum Project-Manager Marcel Scheidweiler: op de Säiten 3 – 7 am ONG-News Nr. 15

2013

Rapporte vum fréiere Projekt-Manager Marcel Scheidweiler an der Chargée de projets, der Mme Jacqueline Monville: op de Säiten 3 – 7 am ONG-News Nr. 16

2014

Rapporte vun der Mme Jacqueline Monville, Chargée de projets, an dem François Glodt, Sekretär, op de Säiten 3 – 10 am ONG-News Nr. 17

 

Comments are closed.