Plouconcours 2022

Die Landjugendgruppe “Süden” lädt Sie herzlichst zur 3. Luxemburgischen Pflugmeisterschaft ein,

welche am Sonntag, dem 28. August 2022 in Olm stattfindet.

Für alle Besitzer eines Pfluges, bietet sich somit die Möglichkeit, ihr Können mit anderen zu messen. Beim Wettbewerb zählt nicht die Schnelligkeit, sondern die präzise Ausübung des Pflügens.

Die verschiedenen Pflüge werden in Kategorien aufgeteilt; die einzelnen Teilnehmer, die gegeneinander antreten, werden in diesen Kategorien je nach Art ihres Pfluges eingeteilt. Unabhängige Richter bewerten die verrichtete Arbeit der einzelnen Teilnehmern.

Auch wenn sich das Augenmerk während der Hauptveranstaltung auf das Pflügen richtet, so hat der Veranstalter zudem ein Rahmenprogramm für die ganze Familie zusammengestellt.

Des Weiteren findet morgens noch ein Trakterstour statt. Ab 14:00 findet über den ganzen Tag eine Vorführung der Marken Massey Ferguson und Väderstad statt, die von “De Verband Group” organisiert wird. Zusätzlich bieten lokale Produzenten ihre Waren auf ihren Verkaufsständen an.

Programm

Am Samstag, den 27. August 2022

Abends: “Bal mam DJ SB”

Am Sonntag, den  28. August 2022      

10:00 Uhr: Start der “Traktertour”
10:00 Uhr: Anmeldung der Teilnehmer des Pflugwettbewerbes
13:00 Uhr: Startschuss des Pflugwettbewerbes

13:30 Uhr: Vorstellung und anschließende Vorführungen von Maschinen
18:00 Uhr: Preisüberreichung

Sonntags ist während des ganzen Tages für Unterhaltung, Essen und Trinken gesorgt. Nicht nur interessierte Landwirte, sondern auch Familien und Jugendgruppen sind herzlichst eingeladen, an dem Tag vorbeizuschauen.

Für weitere Information kontaktieren Sie uns gerne:

landjugendsueden@gmail.com

Organisatorisches: Jil Thorn 621 486 667

Pflugmeisterschaft: Jeff Schmit 621 695 051

Trakterstour: Luc Emering 621 257 410

Anmeldungsformular   Regeln

 

Concours de labour 2022

Le groupement du « Sud » vous invite cordialement au 3e concours de labour, qui a lieu le dimanche 28 août 2022 à Olm.

Tous les propriétaires de charrues ont la possibilité de mesurer leurs compétences par rapport aux autres. Dans la compétition, ce n’est pas la vitesse qui compte, mais l’exécution précise du labour.

Les différentes charrues sont divisées en catégories ; les participants individuels qui s’affrontent sont répartis dans ces catégories selon le type de leur charrue. Des juges indépendants évaluent le travail effectué par les participants individuels.

Même si l’accent est mis lors de l’événement principal sur le labour, l’organisateur a également mis en place un programme d’accompagnement pour toute la famille.

Il y a aussi une visite en tracteur le matin. À partir de 14h00, une démonstration des marques Massey Ferguson et Väderstad aura lieu tout au long de la journée, organisée par « De Verband Group ». De plus, les producteurs locaux proposent leurs produits sur leurs étals.

Programme

Samedi le 27 août 2022

En soirée : « Fête avec DJ SB »

Dimanche le 28 août 2022

10h00 : Début du « tour des tracteurs »

10h00 : Enregistrement des participants au concours de labour

13h00 : Début du concours de labour

13h30 : Présentation et démonstrations des machines

18h00 : Remise des prix

 

Des divertissements, de la nourriture et des boissons sont proposés tout au long de la journée le dimanche. Non seulement les agriculteurs intéressés, mais aussi les familles et les groupes de jeunes sont cordialement invités à passer la journée.

 

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter :

landjugendsueden@gmail.com

Organisation : Jil Thorn 621 486 667

Concours de labour : Jeff Schmit 621 695 051

Tour des tracteurs : Luc Emering 621 257 410

Fiche d’Inscription Règlement

 

LLJ | Comments Off on Plouconcours 2022

Impressiounen vun eisem Stand op der Foire Agricole 2022

Galerie mat 8 Fotoen.

Kuckt e puer Impressiounen vum Stand vun der ONG op der Foire Agricole Ettelbréck 2022. Den Highlight war dëse Kéier eis neit Glécksrad, als Präisser gouf et flott Kannerbicher ze gewannen. Mir freeën eis schonn op d’Foire Agricole 2023 : … Weider liesen

Fotoen, LLJ | Comments Off on Impressiounen vun eisem Stand op der Foire Agricole 2022

“Biologische und regionale Produkte? … auch in den Schulkantinen? Eine Illusion oder eine Realität in der nahen Zukunft?”

Konferenz / Podiumsdiskussion: Biologische und regionale Produkte … auch in den Schulkantinen? Eine Illusion oder eine Realität in der nahen Zukunft?

“Biologische und regionale Produkte? … auch in den Schulkantinen? Eine Illusion oder eine Realität in der nahen Zukunft?”
Esou den Titel vun der Table ronde vum Mouvement écologique an der Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren op der Foire Agricole, Samschdeg den 2. Juli um 14.00 Auer.
Kommt bis op eise Stand kucken, lauschteren an diskutéiert mat!

 

LLJ | Comments Off on “Biologische und regionale Produkte? … auch in den Schulkantinen? Eine Illusion oder eine Realität in der nahen Zukunft?”

Eng nei Presidentin fir d’LLJ

Zënter dem 46. Landjugenddag, deen den 26. Mee 2022 vun der Landjugend Uewersauer zu Harel organiséiert ginn ass, huet d‘Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren (LLJ) eng nei Presidentin an der Persoun vum Marthe Bourg. Si assuréiert deemno – zesumme mam  Luc Emering – d’Tâchen un der duebeler Spëtzt vun eiser Jugendorganisatioun.

Bekanntlech gëtt d‘Associatioun zënter de Modifikatioune vun de Statute vum 15. Abrëll 2016 vun zwee Presidente gefouert:

  • Dee professionelle Volet ronderëm d’Jongbaueren ass zënter dem 22. November 2020 vum Luc Emering iwwerholl ginn;
  • deen éischter op Fräizäitaktivitéiten ausgeriichte Volet vun der Landjugend fält deemno neierdéngs an den Zoustännegkeetsberäich vum Marthe.

Bedéngt duerch nei berufflech a privat Erausfuerderungen huet d’Virgängerin vum Marthe hire Récktrëtt am Nationalcomité am Abrëll 2022 bekannt ginn. Geschwënn drop huet d’Marthe sech bereet erkläert, fir d’Funktioun vun der Presidentin vum 26. Mee 2022 un ze iwwerhuelen.

D’Angèle Mersch huet eise Jugendmouvement vum Landjugenddag 2018 un, mat vill Geschéck a Fangerspëtzegefill gefouert. Mir soen eiser fréierer Presidentin heimat e ganz grousse MERCI fir hiert grousst Engagement am Interessi vun deene Jonken an eiser Associatioun.

Mam Interview an der nächster Editioun vum LLJ.News wëlle mir vun der Geleeënheet profitéieren, fir de Memberen, Frënn a Sympathisante vun der LLJ eis nei Presidentin virzestellen.

LLJ | Comments Off on Eng nei Presidentin fir d’LLJ